loader

Jágerský hrad

Hradné múzeum Dobó Istvána

Dôležité informácie

INFOBOD Kde nájdete QR kódy alebo získate pečiatku?

Jágerský hrad – Múzeum Istvána Dobóa

• pokladňa

• Medzihradie 1, 3300 Eger

• Návštevné hodiny:

hrad denne od 10,00 – 22,00 hod.       

výstavy denne od 10,00 - 18,00 hod.

Jágerský hrad – Hradné múzeum Istvána Dobóa

Dejiny jágerského hradu sa začínajú po nájazdoch Tatárov. Za účelom ochrany biskupského sídla založeného začiatkom 11. storočia sa v roku 1248 začalo s výstavbou kamenného hradu. Rozkvet cirkevného centra postaveného na hrade siaha až do 15. storočia, obdobia renesancie.  Hrad bol dôležitou pevnosťou ochranného systému hraníc Uhorského kráľovstva, „štítom Európy“, ktorý sa v 16. storočí v dôsledku tureckej okupácie roztrhol na tri časti. Najznámejšou udalosťou v jeho tisícročnej histórii bolo obliehanie v roku 1552, keď dvojtisícové obranné vojsko pod vedením Istvána Dobóa bránilo hrad proti takmer tridsaťnásobnej tureckej presile.

Ako prvý zaznamenal svoje víťazstvo v historickom speve Sebestyén Tinódi Lantos, ktorý sa ďalšími literárnymi a výtvarnými dielami zapísal do národnej pamäti.

Úlohu obrancov mesta Jáger v kulte maďarského hrdinu ešte umocnil vplyvný román Gézu Gárdonyiho Jágerské hviezdy a z neho natočený film.

V roku 1958 sa na Jágerský hrad presťahovalo hradné múzeum Istvána Dobóa, ktoré tu pôsobí dodnes a odvtedy sa o kult Jágerského hradu stará. Na svojich návštevníkov čaká množstvo výstav, kultúrnych a historických programov.

Ponuka:

Prehliadky najzaujímavejších miest hradu so sprievodcom v tradičnom vojenskom dobovom oblečení
Ukážky zbraní a odevov v spolupráci s rytiermi Jágerského hradu


Výstavy
Celoročné kultúrne programy
Hodiny múzejnej pedagogiky a ľudových remesiel
Detský kútik
Priestory na prenájom
Obradná sieň
Otváracie hodiny:

Hradná brána

1.január – 31. marec:                    9:00 – 18:00 hod.

1.apríl – 13. október:                    9:00 – 20:00 hod.

1.november – 31. december:      9:00 – 18:00 hod.


Expozície

Výstavy sú zatvorené každý pondelok od 1. novembra do 31. marca

1.január – 31. marec:                    10:00 – 16:00 hod.

1.apríl – 13. október:                     10:00 – 18:00 hod.

1.november – 31. december:      10:00 – 16:00 hod.

 

Kde nás nájdete?

Navigovať

Ďalšie zaujímavé miesta

logo